א.א. שירותי הנהלת חשבונות ויעוץ מס

שאלון לשכיר/ה לשנים 2009-2014

1. האם ההכנסה ממשכורת היא הכנסה יחידה?
2. האם נוכה מס הכנסה?
3. האם לא עבדת בחלק מהשנה?
4. האם היו תקבולים מביטוח לאומי כגון מילואים לידה פגיעה בעבודה אבטלה?
5. האם התקבולים מביטוח לאומי נכללו במשכורת?
6. האם יש לך ילד הסובל מליקוי למידה ADD' ADHD.
7. האם תמכת בבן משפחה נטול יכולת פיזית לקיים את עצמו?
8. בן משפחה במוסד?
9. האם שלמתם לק.גמל או ביטוח חיים באופן פרטי?
10. האם הנך תושב ישוב ספר/פיתוח?
11. האם תרמת למוסדות ציבור /קרן לאומית תרומות מעל 400 שח?
12. האם שינית מקומות עבודה?
13. האם תרמת להנצחת זכרו של חייל? בן משפחה שנספה?
14. האם אתה משלם מזונות?
15. האם פדית ק.גמל לפני המועד?
16. האם מכרת נכס מקרקעין?
17. האם הייתה לך פעילות בבורסה?
18. האם יש מניות למימון מחקר ופיתוח?
19. האם שלמת על קורס מקצועי בתחום העיסוק?
20. במידה וגרוש? האם משלם מזונות?
21. חולה סוכרת?