מעוניין להעסיק עובדים ?

אנו נדווח למס הכנסה וביטוח לאומי ונפתח תיק ניכויים בהתאם.
קליטת טופסי 101 פרטי העובד הכנת משכורות לעובדים כולל הפקת תלושי שכר ודיווחים למס הכנסה וביטוח לאומי בהתאם.
הגשת טופס 126 למס הכנסה בגין משכורות.
הגשת דוח שנתי למס הכנסה בסוף שנה והגשת טופס 856 בגין דמי שכירות ששולמו. או בגין תשלומים לספקים החייבים בניכוי מס במקור..
הגשת הצהרת הון למס הכנסה.

 • פתיחת תיק במס הכנסה

 • עדכון טופס 101 [ כרטיס עובד ]

 • פתיחת תיק בביטוח הלאומי

 • עיבוד והפקה של תלושי שכר ושל פקודות יומן

 • העברת רשימות לבנק

 • הפקת תמחיר \ העלות למעביד

 • הפקת טופס 106 וטופס 126 למס הכנסה בסוף שנה

 • טיפול בתביעות לתגמולי מילואים \ דמי לידה ופגיעה בעבודה

 • טיפול בפרישת עובדים ופיצויי פיטורין הכולל הכנת טופס 161 למס הכנסה

 • ייעוץ בדיני עבודה

 • דיווחים ותשלומים במועד למס הכנסה וביטוח לאומי