רשימת הוצאות המוכרות בעסק לצרכי מס הכנסה.

חשוב לדעת שהכלל העיקרי להתרת הוצאות בניכוי בעסק הוא שההוצאות הינן ביצור ההכנסה.

מי שמדווח על בסיס מזומן, ההוצאה תוכר לו רק אם שילם אותה, אולם אם העסק מדווח על בסיס מצטבר, ההוצאה תוכר גם אם לא שולמה בפועל.

חשוב לבחון כל מקרה לגופו לפני תחילת הפעילות העסקית. .

ההוצאות מתחלקות לקבוצות.

1. הוצאה טרום עסקית – בעצם זוהי הוצאה לצורך יצור הכנסה.

מה מוכר כהוצאה לעסק<

1. קניות : סחורה, חומרים
2. שכר עבודה
3. אחזקה ותיקונים שוטפים
4. עבודות חוץ/ קבלנות משנה
5. ביטוח עסקי
6. אינטרנט ותחזוקת האתר
7. ספרות מקצועית
8. שכר טרחה בגין שירותי הנהלת חשבונות , דוחות ומאזנים
9. כיבוד קל במקום העסק יוכר רק כ- 80%
10. אירוח במסעדות לא מוכר
11. צרכי משרד
12. שכר דירה – לגבי הכרה בהוצאה חלה חובת ניכוי מס במקור . הכוונה היא לניכוי במקור מכל מי שאין לגביו חובת ניכוי מס במקור. שיעור הניכוי במקור הינו 30% או שיעור אחר המופיע באישור שהציג המקבל.
13. הוצאות אחזקת רכב – בהתאם לתקנות הרכב
14. הוצאות טלפון