פתיחת תיק במס הכנסה

לפני פתיחת העסק אתה נהנה מיעוץ תוך בחינת הכדאיות העיסקית.
לפתיחת תיק במס ערך מוסף הינך זקוק ל:
1. חוזה שכירות במקרה ושכרת מקום להפעלת העסק
2. טופס פתיחת עסק
3. אישור מהבנק או לחילופין שיק מבוטל .

מזל טוב פתחת עסק?

אנו נפתח עבורך תיק במס הכנסה וייצוג שוטף מול שלטונות מס הכנסה כולל דיווחי מקדמות מעקב חודשי שוטף במטרה לבצע הקטנה,הגדלה או אפילו ביטול תשלום מקדמות מס הכנסה.

אנו נפתח עבורך תיק בביטוח לאומי ויצוג שוטף מול המוסד לביטוח לאומי כולל דיווחים ובדיקה שוטפת לגבי הקטנת או הגדלת המקדמות .

פתיחת תיק במס הכנסה

מעוניין להעסיק עובדים ?

אנו נדווח למס הכנסה וביטוח לאומי ונפתח תיק ניכויים בהתאם.
קליטת טופסי 101 פרטי העובד הכנת משכורות לעובדים כולל הפקת תלושי שכר ודיווחים למס הכנסה וביטוח לאומי בהתאם.
הגשת טופס 126 למס הכנסה בגין משכורות.
הגשת דוח שנתי למס הכנסה בסוף שנה והגשת טופס 856 בגין דמי שכירות ששולמו. או בגין תשלומים לספקים החייבים בניכוי מס במקור..
הגשת הצהרת הון למס הכנסה.
יעוץ והכוונה בכל נושא הדרוש לך.