הנהלת חשבונות הינה למעשה דרישה לניהול ספרים כחוק. הנהלת חשבונות בעסק אינו דבר שמקלים בו ראש. נהפוך הוא כל עסק קטן כגדול חייב בהנהלת חשבונות ותפקידה של מנהלת החשבונות לתעד במדויק את ההוצאות וההכנסות של בית העסק. אשר למעשה מאפשר מידע מדוייק של תזרים המזומנים ומצב העסק רווחיו /הפסדיו. בחלוקה גסה עסקים מתחלקים לשניים – עסק עצמאי או חברה.

עסק עצמאי חייב על פי מחזור עסקאותיו לניהול ספרים חד צידי או להנהלת חשבונות כפולה. חברה בע"מ חייבת על פי חוק בהנהלת חשבונות כפולה.

החוק הזה למעשה משרת את החברות בע"מ בצורה נאמנה מכיוון שמי שמחויב בהנהלת חשבונות כפולה.

חייב להעביר למנהלת חשבונות את כל הניירת העסקית של העסק – חש' קבלות של לקוחות/ספקים. תדפיסי בנק. שיקים הפקדות.(כולל רישום הוצאות בכרטיסי האשראי).

זה אולי נשמע כמו כאב ראש אחד גדול. אך למעשה מבטיח ניהול תקין של העסק.מאחר ובעזרת המסמכים ניתן לראות את מצב העסק.