עפ"י פקודת מס הכנסה – רשאי פקיד השומה לדרוש דו"ח על ההון ונכסי אותו

אדם/בת זוגו וילדיהם עד גיל 18.

את הצהרת ההון ניתן להגיש עד 120 יום ממועד הדרישה.

מטרת  הצהרת ההון – איתור הכנסות שלא דווחו למס הכנסה. ואיתור

נכסים והצלבת  מידע.

מס הכנסה משווה ובודק בין הצהרות ההון שהוגשו  ומבקש הסברים לגידול/ קיטון

בהון.

משתמש בטבלאות מחייה ומנסה לאתר הפרשי הון בלתי מוסברים.

לשם כך הינך זקוק לבעל ידע מקצועי במילוי הדוח.