בדיקה והכנת דוח שנתי למס הכנסה לעצמאים /עוסק מורשה/פטור/ או

לחייבים בהגשת דוח שנתי עפ"י דרישות מס הכנסה. תוך ניצול מקסימלי

של הטבות המס לכן זכאי הנישום ומיצוי נקודות הזיכוי  זיכויים  וניכויים.

משנת 2008 נקבע שיש להגיש את הדוח באופן מקוון למס הכנסה.

ובמקביל להגישו פיזית לפקיד השומה כולל נספחים.